درحال بارگذاري...
 1. چه افرادي مي توانند به عضويت كتابخانه در آيند؟
  • كليه اعضاء هئيت علمي، كاركنان و دانشجويان موسسه غياث الدين جمشيد كاشاني با تكميل فرم عضويت و ارائه كارت شناسايي به عضويت كتابخانه دكتر بهمن مهري درآيند. 

 

 1. شرايط امانت براي گروه هاي مختلف عضو چگونه است؟
  • گروه اساتيد: 4 كتاب هر كتاب به مدت 20 روز . 
  • دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد: 3 كتاب به مدت 15 روز. 
  • دانشجويان مقطع كارشناسي: 3 كتاب به مدت 15 روز . 
  • دانشجويان مقطع كارداني و كارمندان: 2 كتاب به مدت 15 روز. 

 

 1. براي ورود به سيستم نام كاربري و رمز عبور چيست؟
  • نام كاربري گروه اساتيد و كاركنان: ايميل (ارايه شده در ثبت نام كتابخانه) . 
  • نام كاربري دانشجويان: شماره دانشجويي . 
  • رمز عبور براي تمامي اعضا كتابخانه شماره شناسنامه.