درحال بارگذاري...

درخواست عضویت

  مشخصات فردی
  لطفا اطلاعات خود را به فارسی وارد نمائید.
نام : *
نام خانوادگی : *
جنسيت:
نام پدر :  *
كد ملي :  *
شماره شناسنامه : 
تاريخ تولد : لطفا تاریخ را به فرمت "1350/01/01" وارد نمائید.
محل تولد :
شماره تلفن(ثابت) : *  - 
شماره تلفن همراه : 
شهر محل سکونت :  *
آدرس محل سکونت :  *
پست الکترونیکی : *
تایید پست الکترونیکی : *
يادداشت(توضیحات) :
نوع عضويت :
  مشخصات آموزشی
 
شماره دانشجويي :  *
رشته تحصيلي :  *
مقطع تحصيلي :  *
تاريخ شروع مقطع :
گروه آموزشي :
دانشكده :  *
دانشگاه :  *
سابقه تحصيلي :
يادداشت(توضیحات) :
 
متن درون تصویر را وارد نمایید : *
  شرایط و قوانین عضویت
شرايط عضويت:
  1. کليه اعضاء هيات علمي، کارکنان و دانشجويان دانشگاه مي توانند پس از تاييد به عضويت کتابخانه درآيند.
  2. اعضاء هيات علمي قرار دادري دانشگاه مي توانند با ارائه معرفي نامه از رياست دانشکده مربوطه، در طول مدت قرار داد به عضويت کتابخاته درآيند.

شرايط استفاده از کتابخانه ديجيتال
  1. امکان مشاهده محتواي منابع موجود در کتابخانه براي تمامي اعضا امکان پذير است.
من شرایط و قوانین عضویت را پذیرفته و تایید می کنم.